Get Adobe Flash player

ورود به پورتال

برای استفاده از همه امکانات پورتال ثبت نام فرمایید

شبکه های اجتماعی

 

 

 

حجت الاسلام و المسلمین میرزا حسن نورى می گوید:

در این چند سالى كه اینجانب در خدمت آيت الله بروجردی  بودم ، هرگز وى را بدون عمامه یا قبا ندیدم ، همیشه به صورت دو زانو مى نشست ، هیچ گاه آن مرحوم را در حال نشستن ، غیر از این حالت ندیده ام .

ایشان از درد پا بسیار ناراحت بود. آقایان پیشنهاد كردند، هنگام درس كه روى منبر قرار دارند، دو زانو ننشینند و پاها را روى پله منبر قرار بدهند. ایشان ، با تعجب فرمود: چطور ممكن است این كار را انجام بدهم ، آقایان نشسته اند! آقایان تشریف دارند!

----------------------------------------------------------

ر.ك: الگوی زعامت : 159

 

 

 

جستجو در پورتال

رساله توضیح المسائل