Get Adobe Flash player

ورود به پورتال

برای استفاده از همه امکانات پورتال ثبت نام فرمایید

شبکه های اجتماعی

 

 

 

معروف به «جانی خان» در مقابل مسجد جمعه پائین شهر قم. در این رابطه مرحوم شیخ عبدالحسین وکیلی قمی گفته است:

خوشدل آن کس که اندرین عالم                              بهر حق زد به استوار قدم

یک نفر از رجال پاک روان                                       بود در عصر خود ولیّ نعم

شهرتش در جهان جهانگیر خان                              زد بر این عرصه و بنا پرچم

از پس از چند ناصرالدین شاه                                 کرد این عرصه را زنو محکم

از بروجرد آیت عظمی                                          نسل پاک حسن امام امم

شد مهیا برای عمرانش                                       چون که شد عرصه با عدم همدم

بسته زین فقیه کشور دین                                   دست عدوان و ظلم و جور و ستم

باز شد دست معدلت در قم                                 بسط شد بر بساط عُرب و عجم

زهد و تقوی وعلم و حلم و ادب                             سربه سر اندر او بود مد غم

حق بر او سابه افکند بر ما                                   سایۀ او مدام در هر دم

در همای خدای با تابش                                      تا رسد عصر نیّر اعظم

در تصدی وکیل گشت وکیل                                  چون قضا گشت با قدر توأم

از قدر امر شد به کلک قضا                                   که بزن بر فراز لوح رقم

کز تو همت ز آیت عظمی                                    فضل وجود و عطا و لطف و کرم

بر کمر بست دامن همت                                    چون در این امر گشت پیشقدم

پس به حمد خدای بی همتا                                شد اساسش اساس مستحکم

یکی آمد برون از این جا گفت:                              «اندرین جاست اتقیاء امم»

.....................................................................................

دوانی،علی،مفاخر اسلام،ج12،ص439.

 

 

 

جستجو در پورتال

رساله توضیح المسائل