Get Adobe Flash player

ورود به پورتال

برای استفاده از همه امکانات پورتال ثبت نام فرمایید

شبکه های اجتماعی

 

 

 

مسأله 231- ظرفی كه از پوست سگ یا خوك یا مردار ساخته شده، خوردن و آشامیدن از آن ظرف حرام است،و نباید آن ظرف را در وضو و غسل و كارهایی كه باید با چیز پاك انجام داد، استعمال كنند؛ بلكه احتیاط واجبآن است كه چرم سگ و خوك و مردار را اگرچه ظرف هم نباشد استعمال نكنند.

مسأله 232- خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره و استعمال آن‌ها اگر برای زینت اطاق هم باشد، حرام است، بلكه نگاه داشتن آن اگرچه استعمال هم نكنند، حرام می‌باشد، و بر صاحب ظرف واجب است طوری آن را بشكند كه دیگر به آن ظرف نگویند.

مسأله 233- ساختن ظرف طلا و نقره و مزدی كه برای آن می‌گیرند حرام است.

مسأله 234- خرید و فروش ظرف طلا و نقره و پول و عوضی هم كه فروشنده می‌گیرد،  حرام است.

مسأله 235- گیرۀ استكان كه از طلا یا نقره می‌سازند، اگر بعد از برداشتن استكان، ظرف به آن گفته شود، استعمال آن ـ چه به تنهائی و چه با استكان ـ حرام است؛ و اگر ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعی ندارد.

مسأله 236- استعمال ظرفی كه روی آن را آب طلا یا آب نقره داده‌اند، اشكال ندارد.

مسأله 237- اگر فلزی را با طلا یا نقره مخلوط كنند و ظرف بسازند، چنانچه مقدار آن فلز به قدری زیاد باشد كه ظرف طلا یا نقره به آن ظرف نگویند، استعمال آن مانعی ندارد.

مسأله 238- اگر انسان غذائی را كه در ظرف طلا یا نقره است به قصد ‌این كه چون غذا خوردن در ظرف طلا و نقره حرام می‌باشد، در ظرف دیگر بریزد اشكال ندارد، و اگر به ‌این قصد نباشد، ریختن غذا از ظرف طلا یا نقره در ظرف دیگر حرام است، ولی در هر دو صورت خوردن غذا از ظرف دوم مانعی ندارد.

مسأله 239- استعمال بادگیر قلیان و غلاف شمشیر و كارد و قاب قرآن، اگر از طلا یا نقره باشد اشكال ندارد، ولی احتیاط واجب آن است كه عطردان و سرمه دان و تریاك دان طلا و نقره را استعمال نكنند.

مسأله240- استعمال ظرف طلا یا نقره در حال ناچاری اشكال ندارد، ولی برای وضو و غسل در حال ناچاری هم نمی‌شود ظرف طلا و نقره را استعمال كرد.

مسأله 241- استعمال ظرفی كه معلوم نیست از طلا یا نقره است یا از چیز دیگر، اشكال ندارد.

 

 

 

جستجو در پورتال

رساله توضیح المسائل